Frågor och svar

Frågor & Svar

Vad är den typiska livslängden för professionellt installerad foliering?

Livslängden för foliering varierar, men med korrekt skötsel kan den hålla i 3 till 7 år, beroende på faktorer som klimat och exponering för väder och vind.


Varför skulle företag överväga att marknadsföra sina bilar?

Att marknadsföra företagsbilar kan öka synligheten och marknadsföringspotentialen när fordonet används, som en mobil reklampelare.


Vilka typer av företag kan dra nytta av att marknadsföra sina bilar?

Nästan alla företag, särskilt de som är beroende av lokal närvaro och varumärkesigenkänning, kan dra nytta av att marknadsföra sina bilar.


Hur kan företag använda bilmarknadsföring för att nå ut till sina målgrupper?

Genom att inkludera företagslogotyper, varumärkesfärger och marknadsföringsmeddelanden på fordonet kan företag nå ut till potentiella kunder under sina dagliga förflyttningar.